Masser af tyske gæster i påsken og resten af året

23. maj 2022

Feriehusudlejernes Brancheforening

Feriehusudlejning for april 2022

Danmarks Statistiks feriehusstatistik for april viser, at april måned 2022 var den aprilmåned nogensinde, hvor der har været flest overnatninger – ikke mindre end 2,2 mio. Det skyldes ikke mindst, at tyskerne for alvor er vendt tilbage og stod for godt 70 % – 1,6 mio. af alle overnatninger. Der er også fine stigninger for de svenske, norske og hollandske overnatninger. Men det er fra små tal til lidt større tal.

Når der ses på bookningerne for resten af året, så er det også fine tal. Samlet er der booket 427.600 husuger for resten af året med udgangen af april 2022. Til sammenligning var der med udgangen af april 2019 booket 381.300 husuger. Altså en markant stigning i forhold til ”det normale fra før corona”. Det skyldes ikke mindst de tyske bookninger, der er steget fra 282.100 husuger i 2019 til 316.900 husuger i 2022. Der er dog booket lidt færre husuger i juli. Det skyldes meget stor nedgang i antal danske bookninger. Den store nedgang er knapt blevet opvejet af de flere udenlandske bookninger.

Læs mere her