Elvarmeafgift nedsættes

30.11.18

Lempet elvarmeafgift til sommerhuse

Så faldt aftalen om finansloven på plads - så faldt 10-øren eller rettere 83-øren!

Der er sat ca. 100 millioner kroner af om året til lettelse af elafgiften for elforbrug, der overstiger 4.000 kWh. om året.

Det betyder, at elafgiften inklusive moms bliver ca. 83 øre billigere pr. kWh for forbruget ud over de første 4.000 kWh i forhold til i dag.

I aftalen mellem regeringen for Dansk Folkeparti står der:

Lempet elvarmeafgift til sommerhuse

Efter gældende regler betaler elopvarmede helårsboliger en nedsat afgift på ca. 25 øre pr. kWh af det elforbrug, der overstiger 4.000 kWh. Med Energiaftalen lempes såvel el- som elvarmeafgiften fremadrettet.

Aftaleparterne er enige om at udvide ordningen til også at gælde for sommerhuse, hvilket ligestiller sommerhuse med helårsboliger.

Der afsættes ca. 90 mio. kr. i 2019, ca. 100 mio. kr. i 2020, ca. 110 mio. kr. i 2021 og ca. 110 mio. kr. i 2022 til at finansiere mindreprovenu som følge af lempelsen (efter tilbageløb og adfærd). Varigt udgør lempelsen ca. 50 mio. kr. (efter tilbageløb og adfærd).