Nyheder fra Danmarks statistik September

10.10.2018

Dette er tal for Danmark generelt og ikke SJ Feriehusudlejning

Færre feriehusovernatninger i august
Antallet af overnatninger i udlejede feriehuse faldt i august med 4,7 pct. sammenlignet
med måneden før, når der korrigeres for normale sæsonudsving. Faldet skyldes,
at de udlandske overnatninger faldt med 11,1 pct. i forhold til juli. Derimod
steg de danske overnatninger med 15,5 pct. fra juli til august.

Færre overnatninger i sommermånederne trods det gode vejr.
I faktiske tal var der i alt 9,1 mio. overnatninger i sommermånederne juni, juli og
august. Dette er et fald på 5,7 pct. i forhold til sommeren 2017, hvor der var 9,6
mio. overnatninger. Årsagen til det lavere overnatningstal skyldes primært, at pinsen
i år lå i maj måned, mens den sidste år lå i juni måned. Derudover kan en grund
være, at skoleferien i Nordtyskland i år ligger to uger tidligere end sidste år, hvilket
flytter noget af den tyske efterspørgel efter sommerhusudlejning fra august måned
til juli måned, og dermed skulle flere tyske gæster konkurrere med danskerne om at
finde ledige sommerhuse.


Første otte måneder af 2018 satte rekord
I faktiske tal var der i årets første otte måneder 14,2 mio. overnatninger, hvilket er
en stigning på 0,6 pct. i forhold til samme periode sidste år. Dette er det højeste
overnatningstal for perioden fra januar til august, siden statistikken startede i
2004. Tyskerne har i årets første otte måneder overnattet 8,6 mio. gange, hvilket erpå niveau med sidste år. Danskerne har overnattet 3,8 mio. gange, hvilket er en stigning på 2,7 pct. i forhold til samme periode sidste år. Bookinger for resten af året er på niveau med sidste år Efter at året er startet med et rekordantal overnatninger i de første otte måneder fra januar til og med august, så er der ved udgangen af august måned booket 135.100 husuger for resten af året, hvilket er på niveau med sidste år. Bookingerne er gået tilbage for september og november måned, men frem for oktober og december.