Feriehusudlejernes Brancheforening forslag

26.03.20

Forslag om kompesation til ejere af feriehuse, der ikke kan udlejes som følge af coronavirus

Feriehusudlejning i Danmark er ramt af coronakrisen, og 15 millioner årlige udenlandske overnatninger er truede. Ikke mindst grænselukninger har ramt hårdt. Det er afgørende at understøtte de sommerhusejere, der bliver ramt af afbestillinger.
Feriehusudlejernes Brancheforening foreslår, at der ydes en kompensation, som dækker nogle af de omkostninger, der fortsat er ved at eje et feriehus, hvor der i en periode ikke kommer nogen indtægter.
Som forslag til kompensation til ejere af feriehuse, hvor det gennem udlej-ningsbureauet kan dokumenteres, at der er mistet lejeindtægt:
• Dækning af 75% af den tabte lejeindtægt (ekskl. forbrug af el, vand mv.).
• Henstand hos realkredit/bank med renter, bidrag og afdrag fra 1. marts 2020 til 1. juli 2020.
• Ekstraordinær forhøjelse af bundfradraget i 2020 til 80.000 kr.
• Tilskud på 75 kr. pr. dag til ejere af poolhuse til dækning af opvarm-ning af poolen, kemi og kontroludgifter.
• Tilskud på 25 kr. pr. dag til ejere af feriehuse uden pool til dækning af varme.
• Suspension af ejendomsskatter for resten af 2020.