Bestilling

Information om bestilling og afbestilling
Ved bestilling af et feriehus tilsendes samme dag faktura per email. Lejebetingelser i forbindelse med ovennævnte lejemål er noteret på bagsiden af fakturaen. Ved indbetaling af 1. rate erklærer lejer sig indforstået med disse lejebetingelser samt de på fakturaen anførte priser og betingelser, hvorefter fakturaen er bindende for lejer og udlejer. Vi gør opmærksom på, at fakturaen annulleres, såfremt anførte indbetalingsfrist ikke overholdes.

Indbetaling i Danmark kan ske til Vestjysk Bank på kontonummer 7737-0006990626. For øvrige nordiske gæster kan der indbetales på Iban: DK5277370006990626 og Swift: VEHODK22.

Kvittering/Gebyr

Ved indbetaling af 1. og 2. rate modtager I en kvittering fra os. Lejebeviset skal forevises ved nøgleudlevering. Ved enkelte huse opkræves husdyrgebyr af varierende beløb. Ved leje af poolhuse opkræves depositum som standard. Endvidere kan der ved lejemål med specielle forhold opkræves depositum, der fastsættes efter udlejers skøn. Dette vil fremgå af fakturaen.

Vi gør opmærksom på, at depositum returneres efter kontrol af huset og derfor ikke kan modregnes i afregning af forbrugsomkostninger ved afrejsen.

Vi gør opmærksom på, at fakturaen ikke omfatter rejseforsikring. Dette skal bestilles separat.

Afbestilling

    Beløb
Kundens ændring af lejebevis Ændringer kan ske indtil 70 dage før lejestart DKK 600,-
Annullering af lejebevis

Annullering kan ske indtil 70 dage før lejestart

 

20% af det samlede
beløb, dog min.
DKK 500,-

 

Fra 69 til 10 dage før lejestart betales hele beløbet
ved annullering

80% af lejeprisen

 

Fra 9 dage før ankomst

100% af lejeprisen

Annullering pga. sygdom hos en af de i lejebeviset anførte personer
hvis feriehuslejerforsikring eller
afbestillingsforsikring er købt
(Læs mere om afbestillingsforsikring her)

Ved aflæggelse af en udførlig lægeerklæring senest
3 dage efter anmeldelse kan lejebeviset annulleres
og det fulde lejebeløb tilbagebetales gennem rejseforsikringen.

NB: Ekspeditionsgebyr og forsikringspræmie tilbagebetales ikke