Affald og renovation

Håndtering af affald

I de fleste områder er der opstillet affaldscontainere til restaffald og madaffald ved feriehusene.

Affaldsafhentningen planlægges af renovatøren og der bliver kun tømt affald hver 14. dag. Hvis containeren er fyldt ved ankomst til feriehuset, så kontakt venligst kontoret.

Information over tømningsdage kan fås på vort kontor.

Til sidst en vigtig opfordring:
Affaldet bedes sorteres således at tomme flasker, dåser, pap og papir bringes til en af de mange affaldsøer, der findes i området.

Afstande

Afstandene på hjemmesiden er efter skøn angivet i fugleflugtslinie. Derfor kan den reelle afstand til fods, bil eller cykel være væsentlig længere. Vi opfordrer jer til at klikke jer ind på kortet og zoome ind for at se nærmere på forholdene når I er inde på det enkelte hus. Afstand til købmand kan variere alt efter sæson, da åbningstider kan være meget forskellige efter årstid.

Ankomst og afrejse

Læs om ankomst og afrejse her

Allergi

Allergivenlig huse

Vi udlejer ingen huse som er allergimærket/testet. Men mange af husene har træ- og klinkegulve, se venligst de enkelte husbeskrivelser i kataloget. Bemærk venligst at selvom der i husbeskrivelserne står "Husdyr må ikke medbringes", kan husejeren eller dennes besøgende have haft husdyr med under ophold i huset. SJ Feriehusudlejning garanterer derfor ikke at et hus er allergivenligt.
Vi gør ligeledes opmærksom på, at en del huse ligger på naturgrunde.

Baderåd

Hos SJ Feriehusudlejning kan man få en folder om baderåd ved Vesterhavet. Husk at tage jeres forholdsregler, da der ved Vesterhavet kan forekomme kraftige understrømme. 

Badeværelse

Bruser forefindes i alle feriehuse. Da størrelse og indretningsmuligheder af badeværelset varierer meget i feriehusene, kan såvel bruseniche som håndbruser forefindes.

Barnesenge og højstole

Hvis I yderligere har brug for en barneseng eller barnestol, kan I leje en rejsebarneseng eller højstol hos SJ Feriehusudlejning.
Pris pr. enhed pr. uge er DKK 90,00. Man kan ikke leje sengelinned til barnesenge. Sengen og højstolen skal I selv have med ud til huset og aflevere igen på kontoret ved afrejsen.

Betalingsbetingelser

Læs om bestilling og afbestilling her

Cykler

Cykler kan lejes hos Harboørecenteret eller hos Cykel-Mads i Lemvig eller hos Bike-Point i Klosterheden.

Dyrlæge

Dyrlægegruppen Vestjylland 
Industrivej 53 7620 Lemvig 
Tlf: 004597889500 

Ekstraomkostninger

Mulige ekstraudgifter

Af ekstraomkostninger kommer forbruget af el, olie, vand og fjernvarme. I huse med elvarme og el-vandvarme måles forbruget over elmåleren. Ved ankomst og afrejse aflæser I målertallet og skriver tallet på den strømseddel, I får udleveret sammen med nøglen. Differencen er jeres elforbrug i ferieperioden.

I huse udstyret med oliefyr eller fjernvarme, er der monteret en timetæller, således at denne tæller det antal timer fyret kører. Prisen pr. time er afhængig af dysestørrelsen på fyret. Man aflæser på samme måde, som med el, målertallet ved ankomsten og afrejsen, og dette afregnes sammen med strøm hos SJ Feriehusudlejning ved afrejsen.

I Danmark er målere indrettet således, at det sidste tal tæller hele kWh, der findes ingen komma på målerne. Vi anbefaler, at man i løbet af lejeperioden kontrollerer forbruget, men gør opmærksom på, at man godt, selv i højsæsonen, kan bruge ca. 100 kWh strøm pr. uge, alt afhængig af husets størrelse og forbrug af elektriske udstyr.

Vand afregnes oftest pr. person pr. uge. Prisen er forskellig fra hustype til hustype. Enkelte huse har vandmåler, som aflæses ved ankomst og afrejse.

El- & Hybrid-biler

Elbiler og hybridbiler må IKKE oplades ved huset. (p.g.a. brandfare) - Brug i stedet områdets ladestationer.

Energiforbrug

Energiforbruget i huse med swimmingpool ligger fra ca. Dkk. 1.000,- og opefter alt efter årstid, antal beboere og brug af elektrisk udstyr.
I huse med spabad og sauna ligger energiforbruget fra ca. Dkk. 300,- og opefter pr. uge. Vi anbefaler jer i løbet af lejeperioden at kontrollere forbruget.
Vi tager forbehold for ændrede/stigende energipriser.

Forhåndsreservering

Læs hvordan du reserverer næste års sommerhus

Glemte sager

Glemte sager fundet i feriehusene bliver opbevaret af SJ Feriehusudlejning  i op til 3 måneder efter indleveringsdatoen. Disse kan returneres til ejeren mod forudbetaling af forsendelsesomkostninger + et ekspeditionsgebyr på DKK 100,-.

Grundarealet

I vore beskrivelser finder I ofte ordet "naturgrund". Dermed menes f.eks. hede, højt græs, ujævn jordbund, vildtvoksende enge o.s.v. Vi kan derfor ikke imødekomme eventuelle ønsker om græsslåning af grunden, fordi det er en naturgrund.

Havemøbler

Der vil i alle feriehuse være havemøbler til rådighed, d.v.s. bord og stole. Parasol og liggestole samt hynder dertil indgår ikke under betegnelsen havemøbler, og kan derfor ikke forventes at være i huset.

Husdyr og husdyrgebyr

Hunde og andre husdyr er velkomne i udvalgte huse. Læs mere her.

Information

Kan rekvireres ved at kontakte Lemvig Turistkontor eller på www.visitlemvig.dk

Insekter og lopper

Information ved tilfælde af insekter og lopper

Desværre hænder det at kæledyr medbringer lopper i vore feriehuse. Den sidste lejer, der har medbragt dyr i feriehuset vil blive ansvarliggjort for lopper, og skal afholde alle omkostninger for behandlingen af huset. Hvis I konstaterer lopper skal det omgående meddeles SJ Feriehusudlejning, som straks vil behandle huset med et effektivt loppemiddel, der er godkendt af de danske myndigheder. Blot 2 timer efter sprøjtningen kan huset, efter en god udluftning, benyttes igen.

Det skal understreges, at SJ Feriehusudlejning ikke er forpligtet til at stille et andet feriehus til rådighed, hvis der konstateres lopper i det lejede hus.

Alt afhængig af årstiden kan der i jeres feriehus forekomme insekter, som bl.a. ørentviste, myrer, bænkebidere, fluer og edderkopper. Husk på at feriehusene ligger i naturområder, og at det er umuligt at undgå at insekterne kommer ind i husene.

Kamin og brændeovn

Om brændeovn i sommerhuset

I mange feriehuse er der opsat kamin/brændeovn. Disse kan være bygget af sten eller være brændeovn af støbejern. Varmen fra disse ovne er forskellig. En kamin varmer kun omkring selve ildstedet. Man skal passe godt på, at gnister ikke springer ud på gulvtæppet. En brændeovn kan opvarme hele huset og er meget effektiv.

Det er sjældent, at der ved huset er brænde til kaminen/brændeovnen. Dette kan købes hos os på kontoret, er tørt og kan suppleres med briketter. Man må ikke samle brænde ved stranden, idet dette indeholder salt, og skader brændeovnene, og er meget farligt i en kamin. Ligeledes er det forbudt at hente brænde i skoven eller ved nabohuset.

Klitter og strandregler

Beskyt klitterne

For at alle kan nyde opholdet i dette dejlige område, er det nødvendigt at tage hensyn til både den specielle natur og til andre mennesker.

Sandflugt har tidligere lagt store områder øde. Tænk på, at klitternes plantevækst er meget sårbar over for slid fra de mange turister.

Strandregler

  • Kun færdsel til fods er tilladt.
  • Benyt de markerede stier.
  • Klitterne må ikke beskadiges ved gravning o.l.
  • Indhegnede områder med nyplantet hjælme m.m. skal have fred, så planterne kan gro.

Køkken

Vore feriehuse er individuelt indrettet og udstyret, men alle er udrustet med det køkkenudstyr, der er nødvendigt i hverdagen. Det hænder, at ting går i stykker, og vi beder jer meddele og erstatte dette på vores kontor senest ved jeres afrejse.

Lystfiskeri

I Danmark kræves ved lystfiskeri et statsligt fisketegn. Dette kan købes på Turistbureauet i Lemvig og Thyborøn eller på postkontoret. Det fås for en dag, en uge eller 12 måneder.
Fiskekort til de forskellige fiskesteder kan ligeledes købes på Turistkontoret i Lemvig og Thyborøn.

Læger

Læger i Lemvig-området

Læger, der kan kontaktes mellem kl. 8.00 og 16.00:

Lægehuset Østergade
Østergade 24, Lemvig tel. 97821777

Lægehuset
Ærøvej 1, Thyborøn tel. 97832300, 97831600, 97831066

Konsultation efter aftale mellem kl. 9.00 og 16.00. 
Hverdage mellem kl. 16.00 og 8.00, weekends og helligdage kontaktes vagtlægen på tlf. 70 11 31 31.

Ved akutte tilfælde kontaktes alarmcentralen på tlf. 112.

Ombygning / Renovering / Nybyggeri

Måske forekommer der under jeres ferie byggelarm. SJ Feriehusudlejning kan ikke vide, hvor og hvornår huse bliver bygget eller renoveret, og kan derfor heller ikke drages til ansvar herfor.

Parabol

Der gives ingen garanti for, at det er muligt at modtage DR1 og TV2, selvom huset har parabol.

Personantal

Antal personer i sommerhuset

Ved lejebevisskrivning opgiver I, hvor mange personer der er i huset i lejeperioden. Personantallet for huset må ikke overskrides. Har I bestilt et hus med 2-Personers rabat og I får besøg, skal dette meddeles SJ Feriehusudlejning. De skal hermed betale for det antal dage, som I er mere end 2 personer i huset. Hvis vi ved kontrol finder for mange personer i huset i forhold til det opgivne antal i lejebeviset, kan dette medføre bortvisning af de personer, der er for mange i huset.

Post

Postadresse til sommerhusene

De angivne numre ved feriehusene er vores egne husnumre, disse kan ikke benyttes som postadresse. Denne suppleres med DK-7673 Harboøre eller 7620 Lemvig. En betingelse for omdeling af post til feriehuse er, at der er placeret en postkasse i skel ved indgangen til parcellen. Såfremt der ikke er rigtigt placeret postkasse, omdeles posten ikke, men lægges til afhentning på postkontoret i Lemvig, hvor den kan afhentes i åbningstiden. Hvis I, som er lejer af et feriehus savner jeres post, bedes I afhente den på postkontoret i Lemvig.

Priser

Priserne er anført i DKK ved de enkelte huse og gælder for 1 uges leje. Alle priser er excl. el, varme, vand, ekstra inventar m.m. Alle ydelser opkræves særskilt.

Rabat 2 personer

Se vores tilbud for par her

Rejseinformation

I modtager ved ankomsten diverse informationer. Ønsker I yderligere oplysninger er I velkommen til at ringe eller skrive til os.

Reklamation og mangler

Hvis noget går i stykker

I er, som lejer, ansvarlig for huset og dets inventar i lejeperioden. Hvis det skulle ske for jer, at et eller andet går i stykker skal dette straks meddeles til SJ Feriehusudlejning. Hvis der skulle ske større uheld for jer vil dette blive udbedret af en håndværker på jeres regning. Hvis der sker noget med de normale installationer f.eks. vandvarmer, radiator eller vandinstallationer vil dette blive ordnet på ejers regning. Anmeldelse af skader, mangler og reklamationer fra forrige lejer eller ved lejestart skal omgående ske til SJ Feriehusudlejning. Hvis umuligt, da senest 48 timer. Skader/mangler meldt ved afrejse berettiger ikke til afslag, erstatning, m.v. Reklamation over rengøring skal meddeles senest på ankomstdagen kl. 17.00.

Rengøring

Information om rengøring

Sengelinned

Information om sengelinned

Senge og soverum

Information om soverummene

Soverummene har ofte små smalle senge. Madrasserne kan være springmadrasser eller af polyester og sengen kan godt være hårdere, end man er vant til. Hvis der er børn med, som har problemer med at ligge tør, beder vi jer venligst tage højde for det.

Hovedpuder og dyner er i husene. Sengelinned, viskestykker, håndklæder og bordduge skal medbringes. Sengestørrelsen er typisk 70 x 200 cm for en enkeltseng og 140 x 200 cm for en dobbeltseng og 70 x 190 cm for køjesenge.

Ofte har dobbeltsengene en stor madras, men de kan også være todelt.

Stranden

Stranden ved sommerhuset

Stranden er tilgængelig for alle. Det er en naturstrand, hvor man ikke skal betale afgift. Der bliver hvert år foretaget strandrensninger mindst 2 gange i månederne juni og juli. Disse strandrensninger kan desværre blive ødelagt af en storm næste dag og man vil ikke kunne se, at stranden dagen i forvejen er blevet renset.

Stormen sætter sit præg på stranden og klitterne. De store efterårsstorme kan fjerne store klitområder. Der ofres meget store beløb hvert år på kystsikring, så det er meget vigtigt, at I og jeres børn ikke rutscher ned ad klitterne.

Skadedyr

Det hænder, at der på loftet i feriehusene findes husmår. Dyret kan forvolde stor skade på stråtag og isoleringsmateriale, og I bedes omgående meddele SJ Feriehusudlejning, hvis I har mistanke om, at en husmår har bosat sig i taget på jeres feriehus.

Strøm

Alle huse har 220 V. Vi har variable priser på el, vand og varme.
Ring til kontoret for at høre den aktuelle afregningspris. 

Swimmingpool

Husk at i de huse, hvor det er tilladt at medbringe husdyr, må dyrene under ingen omstændigheder opholde sig i poolafdelingen og ej heller i sparummet.

Vandkvaliteten i huse med swimmingpool kontrolleres 2 gange i ugen enten af husejeren selv eller en ansat fra SJ Feriehusudlejning.

Sygesikringsbevis

Vi anbefaler jer at medbringe jeres sygesikringsbevis. 

Tekniske installationer

Tekniske installationer i sommerhuset

I mange huse står vaske- og opvaskemaskine, mikrobølgeovn, TV, radio, dybfryser, tørretumbler, sauna, solarium, swimmingpool og lignende til rådighed for lejeren. Kortvarige afbrydelser kan forekomme. SJ Feriehusudlejning.dk formidler straks efter jeres anmeldelse af fejl og mangler kontakt til fagmand/montør for reparation af disse tekniske installationer.

Vær opmærksom på leveringstid af evt. reservedele m.v. Ved fejl/mangler kan der ikke gøres krav på skadeserstatning, prisreduktion eller tilbagebetaling af dele af lejen.

Trykfejl

Da det er et stort arbejde at fremstille et website, er det uundgåeligt, at der kan fremkomme fejl i tekst og indretning m.m. Hvis I skulle finde sådanne fejl på websitet hører vi gerne fra jer, men vi fralægger os ethvert ansvar for sådanne fejl.

Unge mennesker

Leje af sommerhus til unge mennesker

Specielt omkring jul, nytår og påske har vi haft problemer med udlejning af feriehuse til unge mennesker bl.a. med beskadigelse af husene og af deres indbo, utilstrækkelig rengøring m.m.. Derfor er vi blevet nødsaget til at fastsætte en aldersgrænse på 26 år, og håber på Deres forståelse herfor.

Dette gælder naturligvis ikke for:

  • Unge mennesker der holder ferie med deres forældre.
  • 2 eller 4 unge mennesker, som vil leje et hus sammen

Ved ungdomsgrupper vil der blive opkrævet et depositum.