Din hund er meget velkommen

Se efter piktogrammet ved hvert hus, hvorvidt det er tilladt at medbringe husdyr eller ej. Hvis der medbringes mere end det tilladte antal husdyr, skal ejer spørges først. Der kan desuden opkræves et depositum herfor. Hvis husdyr ifølge kataloget ikke er tilladt, gælder dette med hensyn til udlejning, og ikke ejerens brug af feriehuset. Det er derfor muligt, at ejer eller andre har haft husdyr med i feriehuset.

Vi beder Dem venligst tage hensyn til feriehuset, når De har kæledyr med på ferie. Hvis husdyret forårsager skader på husets møbler og øvrige inventar, vil De blive ansvarliggjort. I naturen skal hunde altid føres i snor. Eneste undtagelse er de danske hundeskove. Her henvises til pjece udarbejdet af Skov- og Naturstyrelsen.

Husdyrgebyr

Ved visse huse opkræves et husdyrgebyr. Beløbet er til dækning af den ekstra slitage, der er på huset ved medbringning af husdyr og tilbagebetales ikke. Hvor dette er aktuelt, fremgår det af den pågældende husbeskrivelse og som ekstra beløb på lejebekræftelsen.

Vis hensyn

Når man som ejer af et feriehus siger ja til, at der må medbringes husdyr, bygger det i høj grad på tillid til, at du som dyrets ejermand er opmærksom på, hvorledes dit husdyr færdes i huset og på grunden.

Vi beder dig derfor respektere følgende bestemmelser, som gælder for feriehuset:

 • Som lejer og husdyrejer bærer du det fulde ansvar for dit husdyr, og du skal som et minimumskrav have tegnet den lovpligtige hundeansvarsforsikring.
 • Du må maksimalt medbringe op til 2 husdyr (det fremgår af beskrivelsen om 2 husdyr er tilladt) – medbringer du flere, kræver det forudgående accept fra husets ejer. Ved enkelte huse opkræves et husdyrgebyr (som er individuelt), dette fremgår af katalogteksten eller du kan forhøre nærmere hos SJ Feriehusudlejning.
 • Dyr som marsvin, hamster, kanin og skildpadde skal holdes i bur, når de er uden opsyn.
 • Det er dit ansvar at sørge for, at husdyret ikke generer naboer eller de øvrige omgivelser.
 • Som lejer har du pligt til at efterlade ferieboligen samt udendørsarealerne i rengjort stand. D.v.s. ekskrementer skal fjernes fra grunden og gravede huller dækkes til – også selv om du har bestilt en slutrengøring, betyder det ikke, at du ikke skal rengøre grundarealet.
 • Husdyr må ikke færdes i møblerne, d.v.s. senge, sofaer, stole m.v.
 • Såfremt der efter lejemålets ophør er konstateret utøj (lopper etc.), vil du som lejer blive pålagt omkostningerne i forbindelse med en rensning af huset.
 • Som lejer vil du blive pålagt omkostninger for evt. skader på feriehuset.
 • Hunden skal altid føres i snor. Dog kan du i perioden fra 1. oktober til 31. marts lade hunden løbe frit på stranden under opsyn (hold dog øje med den lokale skiltning – der findes enkelte undtagelser fra denne regel).
 • Man samler selvfølgelig altid hundens efterladenskaber op.
 • Lad kun hunden løbe løs i områdets hundeskov (få yderligere information hos SJ Feriehusudlejning).
 • Lad aldrig hunden sidde alene i en parkeret bil. Sol og skygge flytter sig, og der bliver hurtigt meget varmt i bilen.
 • Hunden skal altid have adgang til frisk vand.
 • Hunden skal altid have mulighed for at søge i skygge, da de også kan blive solforbrændte.
 • Asfalt og strandsand kan blive meget varmt – tænk på hundens poter.
 • Hold konstant øje med en badende hund, vogt dig for bølger og understrømme.
 • En saltvandsvåd hund bør skylles med ferskvand efter badning, og den våde hund skal frotteres grundigt. Nogle hunde kan ikke tåle saltvand.
 • Vis hensyn til andre folk og dyr på strand, i skov, i feriehusområder o.s.v.

Generelt gælder

Den danske Hundelov angiver klare retningslinier for færden med hund samt de forpligtelser, der hviler på hundeejere.

Vi har sammenfattet nogle af de væsentligste punkter:

 • Vedvarende højt gøen eller hylen kan få selv den dyrevenligste nabo til at gå ud af sit gode skind. Du bør derfor som hundens ansvarlige ejermand forstå at ”mestre” situationen.
 • Når du færdes med hunden blandt andre mennesker, så er det din opgave at sørge for, at den ikke forvolder nogen skade eller er til fare for andre. Specielt på gaden og i trafikken, skal du sørge for at holde hunden i kort snor og så tæt til dens led- sager som muligt. Mange børn og voksne er bange for hunde, og de skal også have mulighed for at færdes trygt.
 • Husk, at din hund skal bære navneskilt (tip: lav også et skilt med ferieadressen).
 • Vær opmærksom på altid at holde din hund i snor, når du færdes i skov-, klit- og plantageområder eller fredede områder. Alle hunde – og de ellers fredelige og velafrettede – har et jagtinstinkt. Løse hunde kan skræmme og stresse dyrene i naturen. Der er mange eksempler på, at omstrejfende hunde har skambidt dyr.
 • Det er ikke tilladt at lade sin hund strejfe rundt, hverken i bebyggede områder eller ude i naturen. Efter solnedgang bør hun den derfor holdes indendøre.
 • Såfremt Hundeloven – specielt pligten til at holde hunden i snor ikke overholdes – skal man være forberedt på, at man kan få bøder.

Dyrlæger

Dyrlægegruppen Vestjylland
Dyrlægeklinik
Industrivej 53
7620 Lemvig 
tel. +45 97889500

Find inspiration til ferie med hund i sommerhus.

Tjekliste til dig som rejser til Danmark med kæledyr

Læs meget mere om, hvilke regler der gælder, når du skal have dit kæledyr med på ferie i Danmark. 

Mere info