Sommerhuset skal fremtræde ryddeligt

Det er vigtigt, at hus og grund fremtræder ryddeligt og velholdt. De ting, som findes på grunden eller i huset skal fungere. Har du ting som ikke fungerer (defekte havemøbler, revnet service, slidte møbler osv.) er det vigtigt at fjerne disse ting, idet lejerne ellers får indtryk af at have betalt for noget som de ikke får nytte af.

En god tommelfingerregel er, at huset skal leve op til de krav du selv ville stille, hvis du skulle på ferie!

Klargøring af sommerhuset

Det er dit ansvar som husejer, at dit hus er velholdt og velfungerende udvendigt såvel som indvendigt. Kun når vi som formidler får huset overdraget i god stand kan vi stille vore stadigt mere krævende lejere tilfredse og sørge for at de kommer igen.

Det er vigtigt, at du kontrollerer alle husets installationer og specielt at parabolen er rigtigt indstillet. Har der f.eks. været storm eller har den ikke været brugt i en længere periode er den ofte ”ude af kurs”.

Det er ligeledes vigtigt at kontrollere, at en eventuel septitank eller sivebrønd fungerer som den skal.

Før udlejningssæsonen skal der foretages en hovedrengøring, hvor du samtidigt
kontrollerer at:

- dyner, puder og rullemadrasser er uden pletter.
- gryder og pander er uden ridser.
- service er uden skår og revner og at der er rigeligt af alting.
- faste og løse tæpper er uden pletter.
- skabe er tømt for madvarer m. m.
- at der er rengøringsmidler, støvsugerposer, elpærer, sikringer m.m.
- at vandlåse og afløb er rensede for hår og sæberester og altså er velfungerende.

Efter hvert lejemål foretager lejerne eller vort personale en god almindelig rengøring Såfremt huset er udlejet i mange uger, er det ofte nødvendigt at foretage en, måske flere, mere grundige ”midtvejs-rengøringer”. Ligeledes må du, dersom huset efter sidste inspektion står ubeboet i et par uger eller mere, før næste lejemål påregne at der skal foretages en lettere rengøring igen.

Vi glæder os til at byde gæster velkommen til dit feriehus og ser frem til et rigtigt godt samarbejde…

Ydre forhold

Grunden skal fremtræde velholdt – uanset om det er en naturgrund eller en anlagt have. Græsset skal være slået, så børn kan lege på det.  
Er der sandkasse, skal denne være fyldt med sand, og det er en god idé med et låg til at lægge over, så dyr ikke forurener sandet. Gynger skal naturligvis være forsvarlige og sikkerhedsmæssigt i orden. Huset skal ligeledes fremtræde velholdt. Postkasse og tydeligt nummerskilt ved indkørslen bør være en selvfølge samt dørmåtte og tørresnor med klemmer.