Disse sider er et forsøg på at samle en række relevante oplysninger og gode råd i et opslagsværk du som husejer kan bruge i det daglige.

Vores idegrundlag bygger blandt andet på en udstrakt service over for både udlejere og lejere. Det er meget vigtigt for os, at vi har dig som husejer med hele vejen, som en god samarbejdspartner. Kun ved godt og fornuftigt samarbejde kan vi i fællesskab opnå en god og tilfredsstillende udlejning og glade feriegæster, som har lyst at komme igen og igen.

De følgende oplysninger er samtidigt en gennemgang af, hvordan vi hos SJ Feriehusudlejning omgår de forskellige aspekter af feriehusudlejning. Har du som feriehusejer valgt at vise os den store tillid at overlade os udlejningen af dit feriehus, er det samtidigt en bekræftelse på, at du er indforstået med nedenstående:

Afbestilling: 
Udlejer garanterer afregning til ejer for lejemål, hvor 1. rate er indbetalt, og annullering sker indenfor 60 dage før lejemålets start.

Afbestillingsforsikring:
Alle lejere tilbydes ved indgåede lejemål samtidigt en afbestillingsforsikring som træder i kraft ved for eksempel sygdom, dødsfald i familien eller lignende.

Afhjælpning:
Hvis der under lejerens ophold opstår forhold, som kræver afhjælpning, forsøger vi så vidt muligt det er rimeligt at afhjælpe problemet. Er dette ikke muligt, forsøger vi at kontakte den pågældende husejer og er dette heller ikke muligt sender vi for husejerens regning (medmindre udgiften påhviler lejeren) bud efter en håndværker. Der bestræbes, så vidt som muligt, at begrænse alle omkostninger. Hvis der er specielle håndværkere tilknyttet huset, vil vi gerne have dette oplyst.

Afregning: 
Husejeren bliver afregnet via direkte bankoverførsel en gang i måneden, således at der senest første bankdag i hver ny måned overføres penge for alle de lejemål som starter i den pågældende måned og hvor 1. rate er betalt. Kortfristet indgåede lejemål samt evt. mellemregninger med ejer afregnes samtidigt, men bagud for den forgangne måned.

Afrejse: 
Alle gæster (undtagen til husene ved Limfjorden) afleverer nøgler og afregner for forbrug hos SJ Feriehusudlejning i Vrist. Afrejsen skal ske senest kl. 11.00 – ved bestilling af rengøring dog allerede kl. 09.30!

Ankomst: 
Alle gæster (undtagen til husene ved Limfjorden) henter nøgler samt diverse papirer hos SJ Feriehusudlejning i Vrist. Indflytning kan ske fra kl. 14.30. Er huset klargjort og har vi ikke fået anden besked fra husejeren kan nøgle m.m. udleveres tidligere!

Alarm/Telestyring:
Hvis et feriehus har alarm eller telestyring, bedes dette oplyst til SJ Feriehusudlejning.

Boblebade: 
Hvert år oplever vi skader på selve karet – de er simpelhen krakeleret. Vi har rådført os med Royal Scandinavian vedrørende problemet. De siger, at skaden opstår før eller siden, såfremt man ikke undgår at der kommer for varmt vand direkte på glasfiberkarret. Så de der har en hane, hvor det varme vand direkte rammer glasfiberet, bør for deres egen skyld få det ændret her og nu.

Brændeovn:
Er der brændeovn eller kamin i huset er det vigtigt at der findes egnede redskaber til at rengøre denne samt askespand. Hvis ikke andet er aftalt, skal lejerne selv købe brænde. Har husejeren selv brænde liggende ved huset, er det en god ide at markere dette med et skilt hvorpå der står ”privat”.

Cykler:
Lejerne sætter stor pris på hvis der ved feriehuset findes velfungerende cykler. SJ Feriehusudlejning reklamerer af princip aldrig med at et hus har cykler, da ansvaret for eventuelle defekte cykler (f.eks. pga. rust eller punktering) så er vores. Cykler er altså en eventuel glædelig overraskelse for lejerne.

Depositum:
Vi opkræver ved enkelte lejemål depositum. Dette har fortrinsvist en præventiv effekt så vi sikrer os, at vore gæster behandler det lejede feriehus med inventar ordentligt. I tilfælde af f.eks. småskader, manglende eller mangelfuld rengøring eller forkert forbrugsafregning tilbageholdes depositummet helt eller delvist.

Diverse: 
Ved mindre problemer (defekt håndtag, liggestole mv.) løser vi selv disse problemer for de husejere, der ønsker dette, husejere der ikke ønsker dette vil blive informeret. De helt små problemer – mangel på elpærer, sikringer, proptrækker mv. klarer vi fra vores lager – eller lader kunderne selv købe det. Bilag for dette bliver så modregnet i jeres afregning.

Eftersyn:
Ved en fortløbende udlejning tjekker vi huset hver gang. Et tjek består i, at huset bliver efterset, således det er klart til nye gæster. Hvis der ikke kommer nye gæster i huset, går vi huset igennem og slukker for strømmen i sommer/efterårsperioden. En egentlig rengøring finder ikke sted. Hvis der er max. 2 uger inden der kommer nye gæster, tjekker vi huset gratis til det nye hold, jf. fortløbende udlejning. Hvis der er længere pauser kommer der et gebyr afhængig af hvor meget tid vi bruger på huset.
Hvis husejeren selv kommer ud i huset i ledige perioder og renoverer eller gør rent mv. vil vi hver gang gerne have besked om dette, så vi ikke behøver sende et rengøringshold derud.

Ejerreservationer:
Du har som husejer selvfølgelig ret til selv at benytte feriehuset i ledige perioder. Ønsker du at reservere huset i en periode, hvor dette ellers er stillet til rådighed for udlejning, skal du først koordinere dette med SJ Feriehusudlejning, da der kan være afsendt tilbud på huset i de uger du ønsker og således ikke er til rådighed.

En god kommunikation er utroligt vigtigt for at undgå kedelige dobbeltbookinger. Vi vil vi gerne opfordre til, at I ved ejerreservation af huset m.v. anvender e-mail i størst mulig omfang. Vi tjekker vores mail løbende hele dagen igennem og I får skriftlig bekræftelse på Jeres eget ophold i huset. Man kan også logge ind på /husejer/husejerlogin/ og herefter vælge fanen "ejer" og "ejerreservering". Herefter kan man reservere hvorledes man vil.

Feriehusudlejernes Brancheforening:
SJ Feriehusudlejning er medlem af Feriehusudlejernes Brancheforening og følger de etiske regler som er gældende for branchen.

Grupper:
Vi er meget opmærksomme på hvem vi udlejer vore feriehuse til. Vi tillader ikke ungdomsgrupper hvor deltagerne er under 26 år.

Græsslåning:
Hvis man gerne vil have vedligeholdelse af udendørsarealer udført henviser vi til Niels Erik Nielsen på telefon 26735978. En aftale gjort med Niels Erik er alene en aftale mellem husejer og Niels Erik Nielsen og derfor kan det ikke forventes at vi ved noget om dette på bureauet. Vi vil dog også gerne arrangere græsslåning, men for at holde omkostningerne nede skal vi have besked i god tid.

Husbeskrivelse:
Det er feriehusejerens ansvar at feriehuset og dettes indhold lever op til den beskrivelse, som er givet ved indgåelse af formidlingsaftalen mellem SJ Feriehusudlejning og feriehusejeren.

Husdyr:
En meget stor del af vore gæster kommer til Danmark, fordi de her kan medbringe deres hund. Generelt har de tyske gæster meget velopdragne hunde og det er meget sjældent vi oplever problemer med disse.

Vi forsøger så vidt muligt at kontrollere de feriehuse, hvor vi ved der har været husdyr ekstra godt. Det er vores erfaring at det alt andet lige kan forventes en højere udlejning når man tillader at der må komme husdyr i huset fremfor ikke. Man kan selv bestemme det højest tilladelige antal husdyr man ønsker i huset, men ved blot et husdyr vil udlejningen øges alt andet lige.

Indretning
Mange gæster lægger meget vægt på indretningen. Hvis du klikker på følgende link forklarer det hvordan du kan gøre dit hus mere attraktivt og dermed øge udlejningen: Klik på følgende for at følge vores råd om indretningen 

Internetløsning:
SJ Feriehusudlejnings fornemste opgave er at udleje ejerens hus. Ja - det er faktisk vores eksistensberettigelse. Derfor er det vigtigt at ejerens hus er eksponeret på internettet. Da SJ Feriehusudlejning bruger mange ressourcer på at have det flotteste og bedste katalog, mener vi også at det er rimeligt at de ejere som afgiver tilladelse til minimum 6 ugers udlejning i sæson A, B og C, er sikret en plads i kataloget. For de andre tilbyder vi alene en attraktiv internetløsning, hvor huset eksponeres via vores udmærkede position på internettet.

Inventarliste
Her finder du inventarlisten.

Jul/Nytår:
Såfremt feriehuset stilles til rådighed for udlejning til jul/nytår, gælder det, medmindre andet er aftalt, at ankomst- og afrejsedag er valgfri. Dog skal lejerne minimum leje og betale for en uge og ellers en dagspris for dage ud over denne uge jævnfør den aktuelle sæson.

Kritiksedler:
Vi har en lang tradition for at bede vores kunder komme med forbedringsforslag via kritiksedler af både os og husene. Negativ kritik kan ofte være svært at acceptere, men her skal man tænke på at det ikke nødvendigvis er en klage, da vi netop har bedt kunden om kritikken. Vi ser derfor disse kritiksedler som en uvurderlig ressource og derfor får man som husejer også adgang til disse via ens husejerlogin.

Husk derfor at bruge kritikken konstruktivt og se det som en værdiskabende information - brug det hvis man kan.

Lejerskader:
Ejer er forpligtet til at tegne en sædvanlig fritidshusforsikring inkl. glas/kumme-, brand- og løsøreforsikring i et anerkendt forsikringsselskab. Såfremt en af SJ formidlet lejer ødelægger indbo i ferieboligen, yder SJ erstatning på op til kr. 75.000 pr. lejemål, idet ejer dog har en selvrisiko på kr. 500 pr. anmeldelse.

Ordningen erstatter/dækker ikke kosmetiske skader såsom ridser, skrammer, pletter samt almindelig slitage og gradvis forringelse.

Erstatning ydes ikke såfremt den kan opnås fra lejer eller såfremt skaderne dækkes af ejers egen forsikringsaftale. Forsikringen af ødelagt indbo er tegnet hos Europæiske Rejseforsikring A/S. 

Endvidere skal det understreges, at små-effekter såsom drikkeglas, teskeer, gafler m.m. ikke dækkes. I løbet af året kan der ryge et par glas samt lidt bestik og det må betragtes som almindelig slid i forbindelse med udlejning. Det er husejerens ansvar at have en tyveriforsikring.

Eventuelle spørgsmål til forsikringen kan rettes til SJ Feriehusudlejning.

Lemvig idræts- og kulturcenter:
Lemvig idræts- og kulturcenter har et vandland. De tilbyder et årskort til dit feriehus som giver alle gæster i huset fri entre. Endvidere kan husejere som bor udenfor Lemvig Kommune også få fri entre. Ordningen koster ca. 1500 kroner om året. Kontakt evt. centeret direkte 97811350 og meddel bureauet om dette bagefter.

Nøgler:
Vi vil gerne have mindst tre sæt nøgler til hvert hus. Et eller to sæt nøgler udleveres til lejerne, som har det fulde ansvar for disse i hele lejeperioden. SJ Feriehusudlejning beholder det 2. sæt i reserve.

Parabol:
En parabol-antenne er i dag så godt som standardudstyr i et fritidshus som ønskes udlejet. Det er dit ansvar som husejer at sørge for, at parabolen (specielt efter storm eller en lang periode uden lejere) er korrekt indstillet og nem at betjene. En vejledning for brug af parabolen samt en oversigt over hvor de enkelte kanaler findes, må gerne forefindes i huset.

Postkasse: 
Disse skal være indkørslen ved vejen og ikke ved huset. Det bedste er faktisk at lave en amerikansk postkasse – den fungerer upåklageligt og man er fri for rustne postkasser og låse, der ikke kan låses op.

Privat udlejning:
SJ Feriehusudlejning er indforstået med, at du som feriehusejer udlåner dit feriehus til familie. SJ Feriehusudlejning kan ikke acceptere, hvis der i eller ved feriehuset annonceres med ”privat udlejning” eller at privat udlejning i det hele taget foretages. Du må som feriehusejer på intet tidspunkt, så længe der er indgået en udlejningsaftale med SJ Feriehusudlejning, udleje dit feriehus gennem et andet udlejningsbureau.

Provision:
Vi beregner os for alle huse en provision. Vi beholder provisionen og afregner resten til husejeren. Vi omregner samtidigt vore danske priser til de aktuelle kurser overfor vore udenlandske gæster og opnår altså her ingen skjult provision. På denne måde er vi prismæssigt så konkurrencedygtige som overhovedet muligt til glæde for vore lejere og dermed også vore husejere.

Påske:
Såfremt feriehuset stilles til rådighed for udlejning til påske, gælder det, medmindre andet er aftalt, at ankomst- og afrejsedag er valgfri. Dog skal lejerne minimum leje og betale for en uge og ellers en dagspris for dage ud over denne uge jævnfør den aktuelle sæson.

Rabat: 
Som feriehusejer hos SJ Feriehusudlejning kan du opnå 10% rabat i sæson A-, B- og C og 20% rabat resten af året på leje af feriehus hos os og følgende bureauer: Danibo og Danwest. Denne rabat kan ikke kombineres med andre rabatter.

Renovation:
Dette er et af vore største problemer – hvis man er i tvivl om at kapaciteten af sin container er tilstrækkelig, så sæt kapaciteten op. I huse der er beregnet til to familier, vil det være hensigtsmæssigt at man sørger for ekstra kapacitet til bortskaffelse af affald. Ofte har man mere affald på en ferie end til daglig, så det giver problemer. Samtidig skal vi gøre opmærksom på, at såfremt containeren ikke står i skellet bliver den ikke tømt. Danmark markedsfører sig som et rent land, og dette skulle vi gerne kunne leve op til. Derfor er vi ofte rykket ud og har fjernet ekstra affald, ryddet op på grundende og bortskaffet affaldet i vores ekstra containere her ved bureauet. Gæstene er som regel meget gode til at sortere affald og vi opfordrer samtlige sommerhusejere til at have et skab til sortering af affald ved sit hus.

Røgalarm: 
Der har i den seneste tid været øget fokus på røgalarmer i udlejningshuse. Dette er endda et lovkrav i Tyskland. Vi ser derfor gerne at I som husejere og vi som bureau er på forkant med lovgivningen. Røgalarmer kan købes hos Harboøre Byggecenter, Industrivej 8,  7673 Harboøre.

Salg: 
Såfremt et feriehus ønskes solgt, er ejeren forpligtet til at give SJ Feriehusudlejning som udlejningsformidler meddelelse herom. Ejeren er ligeledes forpligtet til at sørge for, at køberen af ejendommen respekterer allerede indgåede lejemål. Såfremt køberen ikke måtte respektere de indgåede lejemål, er ejeren erstatningsansvarlig overfor såvel lejeren som formidleren for de tab, som de måtte lide som følge af, at lejemålet ikke kan gennemføres. En køber indtræder 100% i den allerede indgåede udlejningsaftale mellem SJ Feriehusudlejning og sælgeren af huset.

Strømforbrug:
Der opkræves betaling for strøm for alle huse fra lejerne flytter ind i feriehuset og til de igen forlader det. Vi gør opmærksom på, at der ofte forbruges strøm imellem lejerskift eller hvis huset f.eks. skal rengøres og at denne udgift påhviler feriehusejeren. Listeprisen pr. kWh er november 2016 1,77 dkk ifølge NOE.

Støvsugerposer:
Der findes et utal af mærker og derfor giver det problemer, da vi ikke kan have alle mærker af støvsugerposer på lager. Derfor bedes ejerne altid sørge for at have rigeligt med poser i huset samt en i reserve derhjemme. Støvsugeren må man ikke spare på i et sommerhus – den kommer virkelig på arbejde. Mange husejere har derfor den samme støvsuger i sommerhuset som hjemme.

Tilbudsformer:
Som husejer kan man vælge at promovere sit hus via forskellige tilbud.

Dette indebærer at man kan give noget rabat, men man får så også sit hus eksponeret under de aktuelle undersider på www.feriehusudlejning.dk og www.feriering.dk samt andre samarbejspartnere.

En kort beskrivelse af de forskellige tilbudsformer:

1) Sparferie lejer man 14 dage og betaler kun for 10 .

2) Miniferie betyder at man kan leje sit hus ud i bare 3 eller 4 dage. Bestillingen kan kun foretages indenfor 21 dage inden indflytning. Ved 3 dage afregnes 60% af gældende ugepris og ved 4 dage afregnes 80% af gældende ugepris. Denne ferieform er – især blandt danskere – eftertragtet.

Om end det ikke er et tilbud så tillader vi skæv udlejning uden for sæsonen, som nogle kunder efterspørger. Dvs. huset ikke lejes ud ugevis fra lørdag til lørdag og at ejeren afregnes forholdsvis. Skæv ankomst- og afrejsedag er altid mulig med indflytning samme dag, hvis huset står ledigt(ikke ejerspærret).

Over jul og nytår er skæv ankomst- og afrejsedag altid muligt dog skal der betales for 1 uge.

Udlejningsaftale:
En udlejningsaftale med SJ Feriehusudlejning er fortløbende på den måde, at den, ved fremsendelse af anbefalet brev, kan opsiges af begge parter hvert år senest d. 01.06 for det efterfølgende kontraktår. Sker der ingen opsigelse af kontraktforholdet kører udlejningsaftalen automatisk videre det efterfølgende kontraktår. Der vil i god tid blive fremsendt påmindelse om denne opsigelsesfrist samt skema til evt. rettelser og angivelse af ejerferie for det efterfølgende kontraktår. Således kan samarbejdet på fornuftigt vis revideres en gang årligt.

Udlejningsmeddelelse:
Lejerne har 10 dage til, efter de har modtaget et lejebevis fra SJ Feriehusudlejning, at foretage første lejeindbetaling. Først når denne indbetaling er modtaget er lejemålet bindende for lejerne. Vore husejere har 24 timer i døgnet mulighed for på internettet løbende at følge udlejningen på deres huse.

Vandforbrug: 
SJ Feriehusudlejning afregner typisk for hvert lejemål et vandtillæg. For et almindeligt hus er det dkk 20,00 pr. person pr. uge og for et hus med spa-bad dkk 30,00 pr. person pr. uge og med swimmingpool dkk 45,00. Husejeren afregnes dette faste tillæg sammen med strømforbruget.

Vinterlukning:
Det er feriehusejerens eget ansvar at vinterlukke sit feriehus!

Vinterudlejning:
Frigives feriehuset til udlejning i vinterperioden, forudsættes det, at huset er helårsisoleret, samt at ejeren selv har mulighed for at åbne/lukke for vandet. Såfremt dette ikke er muligt, vil vi gerne være behjælpelige med at bede en VVS-mand påtage sig opgaven, da vi ikke kan være ansvarlige for eventuelle frostskader i feriehusene. Hvis feriehuset skal stå med varme om vinteren, vil vort personale efter hvert lejemål sørge for, at strømmen er tændt og varmeapparaterne står på de ønskede grader. I perioden 1.12 og frem til påske lukker vi husene ned med minimum varme. Såfremt ejer har andre ønsker skal disse meddeles til SJ Feriehusudlejning skriftligt og bekræftelse vil blive skriftligt fremsendt. SJ Feriehusudlejning er ikke ansvarlig for evt. defekte radiatorer (termostater).

Åbningstider:
SJ Feriehusudlejning har åbent hver eneste dag året rundt.

Mandag til torsdag 9.00 - 16.00 fra 01.04 til 31.10
Fredag 9.00 - 18.00 fra 01.04 til 31.10
Mandag til fredag 9.00 - 16.00 fra 01.11 til 31.03
Lørdag 8.00 - 18.00 fra 01.04 til 31.10
Lørdag 9.00 - 16.00 fra 01.11 til 31.03
Søn- og helligdage 10.00 - 13.00 fra 01.04 til 31.10
Søn- og helligdage 10.00 - 12.00 fra 01.11 til 31.03

Lørdag formiddag er ”ulvetimen”. Vis venligst derfor lidt tålmodighed med telefonen og ring evt. fra kl. 12.00, hvis det kan lade sig gøre. På forhånd tak.

SMAG OG BEHAG ER FORSKELLIG
- men gæsterne stiller krav til kvalitet.

Danske fritidshuse er lige så individuelt indrettede som deres ejeres smag, og det er en del af charmen ved at leje hus i Danmark. Men uanset individualitet, skal kvaliteten være i orden og der er visse fundamentale ting, der skal være til stede, hvis man vil leje sit hus ud.