Hvad der for mere end 40 år siden startede som en fritidsbeskæftigelse med udlejning af et enkelt sommerhus i Vejlby Klit, har siden udviklet sig til et professionelt udlejningsbureau med mere end 600 kystnære feriehuse i kataloget. Men ganske som i pionertiden i 1970’erne bygger SJ Feriehusudlejning også i dag på en enkel, men effektiv forretningsfilosofi: Høj kvalitet - lav provision og skarpt fokus på hver enkelt kunde, hurtig, effektiv og personlig service, nærhed og lave administrationsomkostninger. En forretningsfilosofi, der kommer både udlejere og lejere til gode.

Medbygger på sit første feriehus
Det var lidt af en tilfældighed, at manden bag det hele, Steen Jørgensen, overhovedet blev feriehusudlejer. Steen Jørgensen er oprindelig uddannet folkeskolelærer. Da han efter endt eksamen i 1977 skulle have sit første job, pegede pilen i første omgang mod østjyske Grenaa. For at have sit eget sted at bo, når han skulle besøge sine forældre i Lemvig, besluttede han at investere i et sommerhus i en dengang ny udstykning i Vejlby Klit. Huset havde den bedste tænkelige beliggenhed i første række ned til Ferring Sø, så det kunne lejes ud, når han ikke selv skulle bo i det.
At Steen Jørgensen som nyuddannet lærer vovede sig i kast med en sådan investering, hang blandt andet sammen med, at huset kunne opføres som ”medbyg”, hvor Steen Jørgensen med hjælp fra en god ven, der var udlært tømrer, selv skulle udføre en del af byggearbejdet. Det betød lavere byggeomkostninger. Desuden kom det ham til gode, at han efter at have gennemført sin uddannelse ikke stod tilbage med en belastende studiegæld. Sideløbende med lærerstudiet havde han nemlig arbejdet som discjockey rundt om på landsdelens diskoteker. Det gav penge på lommen samtidig med, at Steen Jørgensen kunne tilgodese sin interesse for pop- og rockmusik.

Headhuntet som matematiklærer
Sommerhusbyggeriet blev gennemført som planlagt. Men med lærerjobbet kom det til at gå anderledes, end det oprindelig tegnede sig til. Steen Jørgensen blev nemlig headhuntet til en anden stilling. På seminariet havde han matematik som linjefag. Det var kommet skoleinspektøren på Harboøre Skole for øre. Her manglede man netop en matematiklærer, så skoleinspektøren kontaktede Steen Jørgensen og tilbød ham jobbet.
- Det var dengang, hvor mange kommuner stillede bolig til rådighed for deres lærere. Det gjaldt også for matematikærer-stillingen på Harboøre Skole. Således blev jeg ikke alene tilbudt arbejde, men også et hus til en moderat husleje. Sådan et tilbud var det svært at sige nej til, så det endte med, at jeg fik både job og bolig tæt på mit nye sommerhus. Med lærerbolig i Harboøre var det ikke længere så aktuelt for mig selv at kunne benytte huset i Vejlby Klit. Til gengæld var der heldigvis mange, som gerne ville leje det, så jeg opførte derfor endnu et hus i samme område, ligeledes til udlejning, fortæller Steen Jørgensen, der tilføjer, at han fortsat ejer – og udlejer – det første feriehus, han byggede. Feriehus nummer to afhændede han for mange år siden.

Fra en enkelt Golf til en hel karavane af biler
Steen Jørgensen husker stadig sine allerførste lejere: En tysk familie, der ankom i september 1979 i en rød VW Golf.  I dag er det ikke blot en enkelt bil, men en hel karavane af køretøjer med forventningsfulde gæster, der i løbet af året ruller ind foran de feriehuse, som SJ Feriehusudlejning står for udlejningen af. Langt hovedparten af bilerne har tyske nummerplader, for 93 procent af lejerne er tyskere, der søger den friske luft, de store vidder og den smukke natur med klitter, hav og fjord, som området er så rigt på.
I første omgang foregik udlejningen gennem et bureau, der beregnede sig en betydelig provision, så allerede året efter valgte Steen Jørgensen at klare udlejningen selv. Til det formål flikkede han en annonce sammen, som han indrykkede i et par tyske aviser, og som viste sig at give det ønskede resultat.

Mødet med en tysk studerende
Men så indtraf en af de tilfældigheder, som tilværelsen ofte byder på, og som viste sig at få positive følger.
- En dag, hvor jeg gik tur i Vejlby Klit, faldt jeg i snak med en ung tysker, der også var på travetur. Hun fortalte, at hun boede i et sommerhus, som hun havde lejet gennem et udlejningsbureau, mens jeg selvfølgelig talte varmt for mine to huse, som jeg derfor tilbød hende at leje det følgende år, fortæller Steen Jørgensen.
- På et tidspunkt spurgte hun, om jeg havde et sæt juridisk gældende lejebestemmelser for mine huse. Det havde jeg ikke, for med blot to sommerhuse var udlejningen endnu på et beskedent niveau. Men jeg kunne da godt se, at det nok var en mangel. Så da hun viste sig at være jurastuderende og tilbød at udarbejde et sådant sæt standardregler, indgik vi en aftale herom. Herudover skulle hun prøve at udleje husene til andre tyske studerende, især uden for højsæsonen, hvor vi normalt ikke havde lejere. Hun udarbejdede derfor nogle små annoncer, som blev indrykket i flere studenterblade samt i et par af de store aviser i Berlin og Hamburg.
- Hendes indsats gav hurtig effekt, og vi havde et fint samarbejde i et par år. Det gled dog ud igen, efter at hun havde fået tvillinger, som hun herefter koncentrerede sig om, oplyser Steen Jørgensen.

En fordel at bruge lokalt udlejningsbureau
At det gik godt med udlejningen af Steen Jørgensens to feriehuse i Vejlby Klit, rygtedes snart blandt områdets øvrige sommerhusejere, der ligeledes udlejede deres feriehuse i mindre eller større dele af året. Hovedparten af dem havde hidtil brugt udlejningsbureauer fra andre dele af Danmark til at stå for udlejningen. Men mange kunne godt se fordelene ved at benytte en lokal samarbejdspartner med bopæl i området og med et indgående, personligt kendskab til egnen og til markedet.
Så de indgik en aftale med Steen Jørgensen om, at han skulle overtage udlejningen af deres feriehuse. I 1982, hvor han havde 25 huse til udlejning, oprettede han det momsregistrerede selskab, som stadig er den organisatoriske ramme omkring udlejningsvirksomheden Siden er antallet af udlejningshuse blevet mangedoblet.
- Det var dengang, hvor der ikke var møder osv. uden for den normale skoletid i nær samme omfang som i dag. Når det ringede ud efter sidste time, havde læreren som hovedregel fri. Det var derfor meget almindeligt, at lærere havde et ekstra job efter skoletid. For mit vedkommende var det altså feriehusudlejning, fortæller Steen Jørgensen.

Fra hjemmelavede skemaer på papir til internettet
De første mange år foregik udlejningen fra Steen Jørgensen private bopæl i Harboøre og med ham selv som eneste medarbejder. Efterhånden som forretningen voksede, blev der brug for flere hænder. I første omgang fik hans kone halvtidsarbejde i udlejningsbureauet, siden kom der flere ansatte til. I dag har indehaveren trukket sig lidt tilbage og nyder den mere fritid med sin store interesse for cykling og ikke mindst solen og ferierne i lejligheden i Spanien. På bureauet er der nu i alt syv medarbejdere med bureauchef Tommas Hansen, som er ansvarlig for den daglige drift.
- Udlejningsarbejdet har også ændret afgørende karakter. Fra brug af hjemmelavede skemaer på papir og udfyldt i hånden over brug af telefax og pc til internettet, som i dag er vores vigtigste kontaktmiddel til både udlejere og lejere. Vi var tidligt på banen med en flot og velfungerende hjemmeside, der løbende bliver udvidet og forbedret, fortæller Steen Jørgensen.
Steen Jørgensen var fremsynet og hurtigt ude, da der skulle købes domæner i internettets fødsel, så han registrerede de meget eftertragtede domæner på dansk og tysk: www.feriehusudlejning.dk
og nordseeurlaub.dk . Selvom flere i tidens løb har forsøgt at købe domænenavnene til endda ret klækkelige beløb, så har Steen Jørgensen ikke været fristet til at afgive dem.
De første mange år foregik udlejningen fra hans private bolig i Harboøre, men i 2003 købte han et ældre hus på Strandvejen 86 i Vrist og indrettede udlejningsbureauet her, hvilket fremmede synliggørelsen af firmaet.

Berlinmurens fald og tv-parabolernes indtog
Den øgede professionalisering hang også sammen med den stærke stigning i antallet af udlejninger, der fandt sted fra omkring 1990.
- Der var primært to årsager til det udlejningsmæssige boom, der dengang skete, og som gjorde, at jeg i 1995 gav slip på jobbet som lærer. Dels Berlinmurens fald og Tysklands genforening, som betød, at der nu pludselig var godt 16 millioner flere tyskere, som gerne ville på ferie, bl.a. i Danmark. Dels de dengang nye tv-paraboler, som gjorde det muligt også at se tyske tv-programmer i vores del af Danmark. Hidtil havde det kun kunnet lade sig gøre i ferieområder længere sydpå i Danmark som for eksempel Blåvand og Vejers. Også dengang var adgangen til tysk tv noget, som mange tyske turister lagde stor vægt på. Derfor blev mange af ”vores” feriehuse forsynet med paraboler. Tilsvarende er ubesværet adgang til internettet i dag nærmest en forudsætning for udlejning, og derfor er der nu Wi-Fi i stort set alle feriehuse, fortæller Steen Jørgensen.

Stærk lokal tilknytning og service 24/7
Lige siden starten i 1970’erne har Steen Jørgensen og SJ Feriehusudlejning lagt vægt på at bevare en stærk tilknytning til Lemvig-Thyborøn/Harboøre-området, hvor langt de fleste af de formidlede feriehuse ligger.
- Ligesom jeg selv bor alle vores medarbejdere i lokalområdet, som de derfor har et lige så indgående kendskab til som til de feriehuse, vi udlejer. Det betyder meget i vores formidling og i rådgivningen af vores kunder. Også uden for kontorets åbningstider er der altid mindst én medarbejder på vagt. Når vi siger, at vi kan træffes 24/7, så mener vi det.
- Gennem mange år foregik udlevering og aflevering af nøgler og linned hos den lokale købmand, men i takt med, at antallet af udlejningshuse voksede, overtog vi selv denne opgave på kontoret i Vrist. Til at udføre service på husene benytter vi altid lokale håndværkere, der kan rykke ud med kort varsel, også efter normal arbejdstids ophør, fastslår Steen Jørgensen.
Hovedparten af de feriehuse, som SJ Feriehusudlejning udlejer, er placeret i Lemvig-Thyborøn-området, men bureauet formidler også udlejning af feriehuse i andre dele af Danmark.
- Vi bliver jævnligt kontaktet af feriehusejere, der ønsker at gøre brug af vores kompetencer og det, vi i øvrigt står for, herunder væsentligt lavere provision end hos andre udlejere samt vores 24/7-service. For mig er der ingen tvivl om, at SJ Feriehusudlejnings markante vækst og den fortsat positive udvikling i firmaet hænger sammen med netop disse to kvaliteter, siger Steen Jørgensen og tilføjer med et smil og vestjysk beskedenhed: Noget må vi jo have gjort rigtigt!