Kirker i Lemvig og omegn

På Lemvigegnen ligger 26 kirker. Mange er placeret alene i landskabet uden nærliggende bebyggelse, og som noget specielt for kirkerne ved Vesterhavet vender tagryggen på mange af kirketårnene modsat andre kirker. Det siges at være af hensyn til vestenvinden.
Du kan også på kirkegårdene ved Fjaltring, Trans og Bovbjerg se hvide stakitter omkring gravene som noget specielt på nogle få vestjyske kirkegårde. Næsten alle kirker har romansk skib og gotisk tårn, og inventaret stammer fra mange forskellige århundreder. Også kirkegårdene er et stykke spændende historie, der bl.a. fortæller om det barske liv på havet.

Lemvig Kirke er grundlagt i 1200-tallet, men den flotte løgformede kuppel kom først til i forbindelse med en gennemgribende restaurering i 1933-35. Inde i kirken kan du bl.a. beundre Bodil Kaalunds udsmykninger.

I Lemvig ligger også den katolske kirke Hellig Kors Kirke, bygget i 1905 af Metodisterne.

Lidt vest for Lemvig finder du Helum Kirke, områdets eneste kirke uden tårn - en kullet kirke.

Harboøre Kirke har en renæssancealtertavle fra 1605 og en del af udsmykningen i kirken, og på gravstenene på den minderige kirkegård, fortæller om de drukneulykker, som har præget sognet gennem tiderne.

Fjalring Kirke er en 1100-tals kirke et stenkast fra Vesterhavet, som har en trefløjet altertavle, dateret til 1450. Kirkens romanske granitdøbefont er den oprindelige.

Trans Kirke ligger helt ude ved Vesterhavet og er bygget omkring år 1200. Før da er der fundet rester af ikke mindre end tre trækirker, den ældste fra ca. år 1000.

Rom Kirkes størrelse hænger sammen med, at den har været en herredskirke. Kirkeklokken fra 1200-tallet er en sjældenhed, ligesom altersølvet og lysestagerne. Udenfor er der en gravhøj, som mod sædvane ligger inden for kirkegårdsdiget.

Du kan også på turistbureauerne afhente folderen "Lemvigegnens kirker" med beskrivelse af områdets mange kirker samt tider for gudstjenester og kirkekoncerter.